Wonen en werken in Vollenhove

Wonen anno nu: wat is eigenlijk de betekenis van de naam van de straat waar ik woon?

Veel mensen die nu in Vollenhove wonen, hebben geen idee wat er schuilgaat achter de naam van hun straat. Hieronder staat een uitleg, vaak een verwijzing naar een stukje historie. De straatnamen zijn gegroepeerd per thema, niet naar wijk. Op Vollenhove van boven gezien zijn de meeste straten ook aanklikbaar.

Straatnamen op alfabetische volgorde of per thema gegroepeerd:

Wonen in vroeger tijd

De moderne stadsuitbreiding is van jaar tot jaar te volgen. De stad begon eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog weer te groeien, na de totstandkoming in de middeleeuwen.

Leefomstandigheden:

Een beeld van het leven in vroeger tijden wordt ons ook gegeven in de diverse boeken en verhalen waarin Vollenhove een rol speelt.

Cultuur

Werken in Vollenhove vroeger en nu

In de periode 1800 - 1940 was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Van alle bedrijven, zowel de visverwerkende als de toeleverende, is er slechts één over: palingrokerij Konter, gevestigd in een voormalige visverpakkerij aan de binnenhaven.

Het hoogheemraadschap Vollenhove (1804) groeide uit tot Waterschap Vollenhove, gevestigd in een voormalige havezate, maar verdween naar Steenwijk in 1996.

In 1868 werd stroopfabriek Tilvoorde opgericht. De producten van deze fabriek, waarvan het gebouw nu dienst doet als kerkelijk centrum, waren wereldberoemd.

Van sommige bedrijven in Vollenhove is enige historie opgetekend. De geschiedenis van Smederij Van Heerde gaat terug tot 1792.

De zuivelfabriek 'De Eendracht', opgericht in 1897, heeft slechts ruim 100 jaar bestaan, maar in die periode wel veel betekend voor Vollenhove.

Er waren natuurlijk altijd al bakkers in Vollenhove, maar nooit zoveel tegelijkertijd als in de 20e eeuw. Er is door mij een boekje over geschreven.

De ontginning van de Noordoostpolder bracht tijdelijk werkgelegenheid in de vlasindustrie. de vlasschuur, nu met een andere bestemming, is het monument daarvan.

Een ruim 100-jarig bedrijf dat nu enkele tientallen jaren in Vollenhove gevestigd is heeft een wereldnaam: Royal Shipyard Huisman.

Voor andere bedrijven wordt slechts naar hun website verwezen.

www.henkvanheerde.nl/vollenhove