Verdwenen 20e eeuwse gebouwen

De O.L.H.N. Baron Sloet van Marxveld stond aan de Groenestraat, waar nu de Openbare Baisschool De Voorpoort staatSommige gebouwen hebben niet lang een functie gehad en zijn dus al snel verdwenen. Vooral schoolgebouwen in Vollenhove hadden een kort leven en zijn ook vaak niet fotogeniek genoeg geweest om in de publiciteit te komen. Wie heeft er nog een mooie foto van de voormalige ULO aan de Bisschopstraat?  Gelukkig werd de Huishoudschool, genoemd naar baron Sloet van Marxveld, op een ansichtkaart vereeuwigd.

 

 

School met de bijbel, Kerkstraat, omstreeks 1926De School met de bijbel, hiernaast op een foto uit de jaren twintig, werd gebouwd in 1903 in de Kerkstraat. Later werd er een tweede verdieping op gebouwd (rond 1920) en rond 1950 werden er nog 2 lokalen plus personeelsruimte en archief aan de achterkant bijgebouwd. Dat werd toen de voorkant, de school - met schoolplein - lag toen plotseling aan de Bisschopstraat. In 1974 werd een nieuw schoolgebouw in 'De Benten' in gebruik genomen: het Kompas. De oude school werd gesloopt. alleen het schoolplein en de fietsenstalling bleven over...

 

 

 

 

 

 

Om de herinneringen levend te houden hieronder een foto van de ziekenbarakken, het noodziekenhuis voor de polderwerkers van 1942 - 1957 totdat het Dokter Janssenziekenhuis in Emmeloord gereed kwam. De ziekenbarakken lagen waar nu het terrein is van Royal Shipyard HuismanDe ziekenbarakken lagen direct ten noorden van de toegangsweg tot de polder en dicht bij de brug. Op die plaats is nu het terrein van Royal Shipyard Huisman. Na de afbraak groeide het terrein, dat aan de waterkant al gemarkeerd was door een rij hoge populieren, helemaal dicht met bossages. Dit terrein, ook wel aangeduid als 'Aampot', werd een geliefd speelterrein (en een 'speelterein' voor geliefden...)

De Twee AnkersVerder een foto van het bejaardentehuis De Twee Ankers, dat aan Het Franse Pad stond van 1971 -  1996 nadat Nieuw Clarenberg in gebruik was genomen.

www.henkvanheerde.nl/vollenhove