Verdwenen havezaten en kastelen

de Rollecate, schepping van architect VingboonMet het begin van de Franse tijd, de komst van de Bataafse Republiek was het gedaan met de macht en invloed van de adel. Men raakte de privileges kwijt, zoals geen of verminderde belastingafdracht op hun bezittingen. De meeste functies waarin ze benoemd waren, verdwenen. Ondertussen kostte het onderhoud van hun bezittingen heel veel geld, reden waarom ze hun havezaten te huur of te koop aanboden. Vollenhove telde juist heel veel adel onder de bewoners, in feite ontleende een groot deel van de bevolking haar bestaansrecht aan die adel. De jonkers vertrokken naar het westen en midden van het land. De adellijke huizen vervielen tot ru´nes en/of werden afgebroken.

www.henkvanheerde.nl/vollenhove