Havezaten

Vollenhove werd vroeger ook wel 'Stad der paleizen' genoemd, naar het grote aantal havezaten. Een havezate is een 'adellijk gebouw', aan het bezit waarvan het recht verleend werd toegelaten te worden tot de Ridderschap. Ridderschap en Steden vormden in de 16e tot en met de 18e eeuw de Provinciale Staten.

In Vollenhove bestaan nog de volgende havezaten:

Een groot aantal havezaten is gesloopt aan het begin van de 19e eeuw. Zie ook de informatie over die verdwenen havezaten in Vollenhove.

www.henkvanheerde.nl/vollenhove