Straatnamen die verwijzen naar de visserij

De visserij kwam op in de tweede helft van de 18e eeuw en werd in de 19e eeuw de belangrijkste inkomstenbron voor Vollenhove. De (betrekkelijke) welvaart nam in de 20e eeuw weldra af en verdween na de afsluiting van de Zuiderzee uiteindelijk geheel.

In oktober 1977 bepaalde de gemeenteraad, dat in het nieuwe bestemmingsplan Bentpolder de straatnamen niet langer naar historische personen genoemd moesten worden, maar ontleend moesten worden aan de visserij. Als voorbeelden werden toen genoemd: Het Vooronder, en De Helmstok. Redenen lagen in het feit, dat de historische namen door velen, onder andere de postbodes, als veel te lang werden beschouwd, en bovendien alle historische namen zo ongeveer waren opgebruikt. Uiteindelijk werden de nieuwe namen, in volorde van het in gebruik nemen:

www.stadvollenhove.nl