Historische personen en bekende families

Georg Schenk van Toutenburgh, stadhouder Karel VNa de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren  twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove. Een heel bijzonder mens was Wicher Post.

In Vollenhove komen bepaalde familienamen vaak terug. In sommige gevallen is de herkomst bekend en komen die namen al honderden jaren voor in de geschiedenis van de Stad.

Oude familienamen in Vollenhove en omgeving:

Schrijvers afkomstig uit Vollenhove:

Een overzicht van auteurs, geboren te Vollenhove, wordt gegeven door de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Bekende namen zijn Johannes Vollenhove (1631-1708) en Evert Maaskamp, minder bekend is Jan Arend de Vos van Steenwijk. In het overzicht ontbreekt Havanha, die weliswaar geen literatuur schreef maar juist wel veel bekendheid verwierf met zijn 'stukkies' over Garriet Jan en Annechien.

Rooms-katholiek pastoors te Vollenhove (na de reformatie)

De complete lijst. Zie ook de geschiedenis van de parochie.

Hervormde predikanten te Vollenhove:

In de Grote Kerk hangen een vijftal borden met de namen van alle predikanten vanaf de reformatie.

 

www.henkvanheerde.nl/vollenhove