Uitbreiding van de stad rond 1425

Vollenhove had in 1354 stadsrechten gekregen van bisschop Jan van Arkel. Er werden daarna grachten gegraven en wallen opgeworpen.

Met p worden de poorten aangeduid: de Voorstpoort, de Vispoort (Vosken) en de Oostpoort. Enkele adellijke huizen komen zo in de stad te liggen: het huis van Magister Hagen (later Oldhagensdorp), het huis van de familie Rutenberg (Oldruitenborg) en Nijerwal (N) welk huis zijn naam zelfs aan deze uitbreiding ontleende. Met P wordt de Plattenburg aangeduid (in feite Oldplattenburg). De kapel behoorde bij het H. Geest Gasthuis. De OLV Kerk of Mariakerk werd omstreeks deze tijd gebouwd.

De stad breidde zich nogmaals aanzienlijk uit, zie de situatie rond1525.

www.henkvanheerde.nl/vollenhove