De Kamp rond 1200

De bisschop van Utrecht heeft een permanente versterking gebouwd en met een gracht omgeven. Zijn dienstmannen (ridders) stichten huizen (havezaten). De bescherming van het kasteel trekt kolonisten aan die zich vestigen op het hoge veld naast het kasteel (de kamp) langs de wegen naar de andere buurtschappen. Er ontstaan stegen die dwars over de kamp lopen (zoals het latere Kalverenbos en ook de huidige Putsteeg en Schapensteeg).

Zie ook de situatie een eeuw later, rond 1300.

www.henkvanheerde.nl/vollenhove