Bestuurders van Stad Vollenhove 1818-1941

Burgemeesters

Nagell, J.H.S.M. 1814

Fenema, P.J. 1816-1817

Koning, Izaak de 1817-1821

Jacobson, G.J. 1821-1837

Sandick, O.Z. van 1838

Kronenberg, Hendrik 1839-1841

Putman Cramer, W.J.C. 1841-1845 (tevens van Ambt Vollenhove)

Vos van Steenwijk, mr. J.A.G. baron de 1845-1851 (tevens van Ambt Vollenhove)

Vos de Wael, mr. G.E. 1851-1859 (tevens van Ambt Vollenhove)

Cate, A.J. ten 1859-1885 (tevens van Ambt Vollenhove)

Sloet van Oldruitenborgh, A. baron 1885-1913 (tevens van Ambt Vollenhove)

Besier, C.A. 1914 (tevens van Ambt Vollenhove)

Suchtelen van de Haare, jhr. C.LB.W. van 1914-1924 (tevens van Ambt Vollenhove)

Beelaerts van Blokland, jhr. H. 1924-1926 (tevens van Ambt Vollenhove)

Kate, mr. W.C. ten 1926-1940 (tevens van Ambt Vollenhove)

Crommelin, mr. F.R. 1940-1941 (tevens van Ambt Vollenhove)

Leden van de gemeenteraad

N.B. Genoemd zijn de jaren waarin de namen zijn aangetroffen. Het is dus mogelijk dat de genoemde personen ook in de tussenliggende jaren lid zijn geweest. Vanaf het jaar 1825 is gebruik gemaakt van een lijst die door de provinciale archiefinspectie is opgemaakt. Assessoren en wethouders zijn aangeduid met een *.

Sloet tot Westerholt, R.A.B.J. 1814                                Voerman, Jan 1823-1840

Robbé, F.L. 1814-1817                                                   Seidel, E.P. 1825-1844

Koning, J. de 1814-1815                                                 Moleman(s), A. 1827-1830, *1830-1844

Fenema, P.l. 1814-1816                                                  Sandberg, H. 1827

Linde, H.K. v.d. 1814-1817                                              Smirren, A. van 1828-1832

Ittersum, W. v. 1814-1817                                               Troulja, J.D. 1830-1831

Voerman, J. 1818-1826                                                   Gulik, L. van 1831-1851,1870-1885, *1885, 1885-1900

Bos, J. van den 1818, *1821-1827

Greven, G. 1818-1820                                                     Sanders, J.M. 1832-1844, *1844-1848

Bessem, Antonie 1814-1828, *1828-1830                         Voerman, J. 1833-1862

Sloet van Old ruitenborgh,                                               Kronenberg, H. 1843-1847

     J.W. baron 1818-, *1821-1862                                     Bessem, H.A. 1844-1848, *1848

Jacobson, Gerrit Jan 1821                                                Ramaer, A.G.W. 1847-1848

Koning, Izaak de 1821-1822                                             Sloet tot Tweenijenhuizen, J.P. baron 1848-1850

Frantzen, Derk Jan 1823-1833

Belt, T.T. 1848-1860, *1860-1869                                     Castendijk, H.H.C. 1903-1905

Smirren, J. van 1850-1869, *1869-1891                             Sloet van Marxveld, A.H. baron 1903-1908, *1908-1914, *1915-1917

Hessen, H.A. 1851 

Wamaars, B. 1851-1853

Ekker, E. 1851-1852, *1852-1860,  1860-1865                    Lange, L de 1905-1919

Krieken, M.J. van 1905-1906

Linde, L. van der 1852-1869, *1869-1871                           Spit Sz., E. 1907-1913

Kortenbout v.d. Sluijs, D.G. 1853-1858                               Jongman Sz., J. 1907-1927,1931-1934

Engelenburg,  1859-1860                                                  Napel Kzn., H. ten 1913-1921

Cate, A.J. ten 1860-1885                                                   Dragt, J.B. 1915-1917, *1917-1919, 1919-1923, *1923-1941

Jennes, P. *1862-1865

Sloet van Oldmitenborgh,  G. baron 1862-1866, *1866-1869            

Stroink, A.F. *1917-1941                                                   Dragt, H.A. 1915-1918

Santheuvel, jhr. G.K. van den 1866-1871                            Boer J.Az., A. de 1917-1923

Smits, J.H. 1866                                                               Bruning, H. *1919-1923, 1923-1924

Oldenhof, C. 1867-1871, *1871-1899                                   Spit Ezn. sr., S. 1919-1935

IJspeert, J. 1869-1884                                                        Zandbergen, P. 1919-1923

Beens, J.P. 1871-1884                                                        Boer, AH. de 1923-1940

Bentfort van Valkenburg, M.G. 1872-1874                            Ziel, J. 1923-1927

Boesses, C.L.E. 1874-1876                                               Vis, S. 1925-1931

Sloet van Oldruitenborgh, A. baron 1877-1899                     Spit, J.H. 1927-1935

 Lassche, H. 1927-1931

Spit, A. 1885-1892, *1892-1902                                        Heetebrij, W. 1931-1941

Gerth van Wijk, T.C. 1885-1906                                         Vis, P. 1935

Sloet van Marxveld, G. baron 1885-1902, *1902                   Vries, J. de 1935-1939

Kwast, C. 1935-1939

Smirren, A.J. van 1892-1899, *1899-1914                          Huisman, W. 1935-1941

Soeters, A.C. 1899-1902, *1902-1908                              Spans, D.J. 1939-1941

Seidel, G.W. 1899-1914, *1914-1917                               Boes, J.J. 1939-1941

Leeuw, J., 1901-1905

Secretarissen

N.B. van 1837 tot en met 1912 werd de functie waargenomen door de burgemeester.

Dingstee, J. van 1814-1837                                        

Mondria, J. 1913-1918

Noback, W.J. 1918-1941

                                                                                                                                    ww.henkvanheerde.nl/vollenhove