Bestuur

Vollenhove ontstond rond de residentie van de Bisschop van Utrecht (het Sticht). Zijn 'overzeese' gebied, dat hij sinds 944 in pacht had van de keizer, heette het Oversticht.

Het Oversticht bestond uit Overijssel, Drenthe, de stad Groningen en de Stellingwerven (deel van Friesland). Er waren drie drostambten in Overijssel: Vollenhove, Salland en Twente. Vanaf de 14e eeuw tot plm. 1800 was een drostambt verdeeld in schoutambten. De schout stond onder de drost, en die weer onder bisschop of stadhouder (na 1528). Vanaf 1578, toen Philips II als landsheer was afgezworen, viel de drost onder de soevereine Staten van Overijssel die bestond uit  Ridderschap en Steden. De steden waren Zwolle, Deventer en Kampen. Verschreven (uitgenodigd) voor de Ridderschap waren zij die een havezate bezaten, in het drostambt Vollenhove moesten die binnen de Stad Vollenhove gelegen zijn (reglement op toelating, 1622).

Detail van de kaart van Suringar uit 1866, met de omgrenzing van Stad Vollenhove ten opzichte van Ambt Vollenhove.Na 1300 breidden het aantal schoutambten in het Land van Vollenhove zich uit van 6 naar 11.

In Vollenhove bestond (net als in Steenwijk) ook het stadsgericht.

In 1811 werden de gemeenten opgericht. Het schoutambt Vollenhove werd verdeeld in de gemeenten Vollenhove en Blokzijl, en de Stad Vollenhove kreeg er grondgebied bij.
In 1818 werden de gemeenten Vollenhove en Blokzijl verkleind. Alles buiten de stad werd Ambt-Vollenhove. Zie hier voor de lijst met bestuurders uit die tijd.

In 1942 werden Stad en Ambt samengevoegd tot de Gemeente Vollenhove. Het noordelijk deel van het Ambt kwam bij Blokzijl (eerder in 1913 ook al een deel).

In 1973 was de herindeling tot de gemeente Brederwiede, die op 1-1-2001 is opgeheven.
Op dat moment is het oorspronkelijke gebied van het drostambt Vollenhove weer bij elkaar, echter zonder Zwartsluis en het schoutambt Hasselterkerspel. De nieuwe gemeente wordt onder veel protesten van de bevolking Steenwijkerland genoemd, een verzonnen naam zonder enige relatie met het cultureel erfgoed. De naam 'Land van Vollenhove' zou historisch een juiste keuze geweest zijn.

 

www.henkvanheerde.nl/vollenhove