Communicatie

Het vrioegere postkantoor aan het KerkpleinTussen 1870 en 1880 werd de telecommunicatie in Vollenhove geïntroduceerd met de opening van enkele particuliere telegraafkantoren. Eén daarvan was gevestigd in Eckelenboom en diende o.a. voor de zakelijke contacten van de stroopfabriek Tilvoorde. Een hulptelegraafkantoor van de P.T.T. opende in 1907 zijn deuren. In 1911 kwam daar een hulptelefoonkantoor bij. Het kantoor was gevestigd aan het Kerkplein, waar nu een restaurant is, en later in de Kerkstraat, schuin tegenover het 'Armhuis'. 

Hieronder één van de eerste uitgaven van de telefoongids.

Naamlijst voor den Telefoondienst

Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, januari 1915

VOLLENHOVE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 1.- nm., van 2.- nm. tot 3.30 nm., van 6.- nm. tot 7.30 nm., van 8.30 nm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van l.- nm. tot 2.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1 Bottema, K.A., Dir. Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Eendracht"
7 Cramer, G.H., Notaris
3 Gemeentehuis v. Stad- en Ambt-Vollenhove
2 Seidel, G.W., in Gedistilleerd
5 Sloet v. Marxveld, A.H. Baron
6 Sloet v. Oldruitenborgh, A. Baron
4 Smirren. A.J. v., Vischhandel

www.henkvanheerde.nl/vollenhove