Radiodistributie

Op 1 november 1931 was de eerste radiodistributie-uitzending in Vollenhove een feit. De aanleg geschiedde door koperslager Jan Berend van Heerde (1876 - 1953). Er werd begonnen met 18 abonnees.
De aansluitingskosten bedroegen toen f 10. De aangeslotene moest de luidspreker zelf betalen.
De contributie was 40 cent per week,waardoor men voor het een en ander nogal diep in de geldbuidel getast moest worden en het aantal aangeslotenen zeer beperkt bleef.
Toen er besloten werd dat de mensen geen aansluitingskosten meer behoefden te betalen en de luidspreker niet meer gekocht behoefde te worden, al moest men toen voor de aansluiting en de luidspreker 50 cent per week huur betalen, kwamen er meer luisteraars.
Het aantal stations waaruit men kon kiezen bedroeg 2. In 1937 kwam er een derde station bij en dat werd een buitenlands station. Gedurende enkele uren was dit radio Bremen of de BBC. Het aantal luisteraars steeg toen met sprongen. Eind 1939 waren er al zo’n 210 aangeslotenen. Het net was inmiddels uitgebreid met de Turfsteeg, de Moespot,de Leeuwte en Sint Jansklooster. Het grootst aantal aangeslotenden was in Vollenhove. In december 1940 werden alle radiodistributiecentrales in Nederland op last van de Duitsers overgenomen door de PTT.
Het voordeel hiervan na de oorlog was dat signalen via de telefoonkabels aangevoerd werden en men alleen versterkers nodig had om de radiosignalen aan het radiodistributienet te leveren.

Het gebeurde allemaal vanuit wat nu het pand is van Vredenburg aan de Voorpoort. De in 1936 verbouwde winkel (links op de foto, direct achter de benzinepomp) naast de koperslagerij had boven woningen. Daar stond ook de apparatuur. De radiodistributiezaak werd later door zoon Wim van Heerde overgenomen. De andere zoon Jo van Heerde had later de koperslagerij, fietsenzaak en reparatie, een benzinepomp en was loodgieter / waterfitter. Verder had hij een elektriciteitswinkel en deed reparatie en bouw van elektrische installaties.

Van 19 tot 21 uur werden 's zaterdags platen uitgezonden. Wim van Heerde kondigde ze zelf aan.
Vanaf de herfst 1938 tot het moment dat de radiodistributie door de P.T.T. werd overgenomen op last van de bezetters, hielp Laurent Nering Bögel Wim met het draaien van 45 toerenplaten (ze kosten toen 75 cent per stuk, maar Laurent kreeg ze meestal op zijn verjaardag, ze werden in Zwolle bij de Leeuw in de Diezerstraat gekocht). Laurent: "ik nam er altijd een drietal mee,maar Wim moest ze wel aankondigen, ik durfde dat niet. Ik vond dat toen te griezelig, ondanks dat ik zelf een koolmicrofoon had gekregen en thuis er wel voor durfde te praten". Het was een veel beluisterd programma.

De platen waren gemaakt van een soort eboniet met cellulose.
Een plaat draaide gemiddeld 3 minuten en kostte in 1937 fl. 0,75, in 1939-1940 fl. l.00, later werd dat Fl.1.25 en moest je de oude platen weer inleveren, anders kreeg je geen nieuwe.

www.henkvanheerde.nl/vollenhove